<img src="https://secure.frog9alea.com/152419.png" alt="" style="display:none;">

Business Process Management: Blogs, Cases, Nieuws en meer

Teamboard User Story: Dick blijft in controle van zijn audits

Als auditor beoordeelt Dick of een organisatie werkt conform de huidige certificering en wetgeving én controleert hij of die werkwijze is vastgelegd in werkinstructies. Als dat niet het geval is, dan zet hij een non-conformiteit item op een actielijst om op te lossen. Soms is de impact daarvan groot en kan het er zelfs toe leiden dat productie volledig stilgelegd wordt. Teamboard story 3_ Audits

Aangezien de impact van deze items groot kan zijn, is het cruciaal dat Dick de issues accuraat bijhoudt en snel oplost. Het helpt als hij al die taken op 1 plek kan bijhouden, zodat hij issues zo snel mogelijk kan onderzoeken en oplossen, waarna hij het resultaat rapporteert aan de directie.

 

Teamboard bij audits

Zoals bij de andere user stories valt Dick vaak terug op spreadsheets of andere applicaties. Dit is, vooral bij een audit, niet zonder risico. Het is moeilijk om een spreadsheet te delen en wanneer dat wel gebeurt, worden ze vaak niet meer centraal bijgehouden. Dat is foutgevoelig en risicovol voor de accuratesse en snelheid van de audit. Om te zien hoe Teamboard dat oplost, kijken we eerst naar de stappen die Dick doorloopt:

  1. Alle bevindingen worden opgeslagen op een centrale plek.
  2. Dick categoriseert die issues aan de hand van ernst en impact op de organisatie.
  3. Daarna voegt Dick de acties toe voor onderzoek, correctie en root-cause analyse.
  4. Wanneer de root cause gevonden is, begint de implementatie van de oplossing.
  5. Oplossing worden toegewezen aan een eigenaar en krijgen een deadline.
  6. Tenslotte rapporteert Dick op de uitkomsten van de audit.

Met het gebruik van Teamboard krijgt Dick één omgeving om al deze punten bij te houden. Een non-conformiteit wordt een kaart op zijn auditbord en binnen die kaart kan hij alle benodigde informatie registreren. Wanneer er wordt gewerkt aan oplossingen, kan hij het auditbord delen met anderen in de organisatie. Daarnaast kan hij ervoor zorgen dat alleen de personen met autorisatie de kaarten kunnen bewerken.

Het feit dat Teamboard terug kan linken naar de bedrijfsprocessen helpt Dick bij het koppelen van de problemen aan de juiste processen. Dit betekent dat hij rapporten kan managen en het voor de bredere organisatie duidelijk kan maken waar actie nodig is.

 

In controle blijven

Teamboard helpt Dick ook te focussen op de meest belangrijke bevindingen door de manier van visualiseren. Met een druk op de knop kan het auditbord de kaarten laten zien die de grootste impact of severity level hebben. In dezelfde weergave laat Teamboard informatie zien over o.a. de status, de verantwoordelijke voor het oplossen en de deadline voor het doorvoeren van de oplossing. Op deze manier is zijn auditbord niet alleen een rapporteertool, maar helpt het hem de problemen zo snel mogelijk op te lossen met zijn team.

Kortom, Teamboard helpt Dick in controle te blijven van zijn audit en deze effectiever uit te voeren.

Teamboard_Icon

 

Klaar voor actie

Audits onder controle brengen kan lastig zijn. Alles op een enkele plek bijhouden maakt dat veel makkelijker en helpt bij het verhogen van de effectiviteit van uw team. Meld je aan voor de Teamboard lancering en leer hoe het je verder kan helpen.

 
Teamboard Lancering

Plan een meeting

 

More Posts

Deel dit:

 

 

Lees over ons product

Eenvoudiger & Effectiever Business Process Management

Probeer de snellere en effectievere manier om processen te ontwerpen, analyseren en delen. Start een gratis proef op de Engage Process Modeler.

Probeer gratis uit