<img src="https://secure.frog9alea.com/152419.png" alt="" style="display:none;">

Business Process Management: Blogs, Cases, Nieuws en meer

Workshop: Effectiviteit en goedkeurende verklaring

Workshop op 18 okt 2016: Effectiviteit én goedkeurende verklaring voor aanvraag maatwerkvoorziening

De veranderingen in het sociaal domein hebben gemeenten afgelopen jaren voor grote uitdagingen gesteld. Uitdagingen waar u als gemeente mogelijk voor heeft gestaan of nog steeds voor staat.
De managementvraagstukken die hier uit voortvloeien kunnen tegenstrijdig zijn.

  • Hoe kan uw gemeente het proces voor de aanvraag van een maatwerkvoorziening voor haar burgers zo efficiënt en effectief mogelijk inrichten, zodat de burger die hulp krijgt die hij of zij nodig heeft?
  • En, hoe kan de gemeente het rechtmatigheidsproces dusdanig inrichten en implementeren zodat een goedkeurende controleverklaring kan worden behaald?

Uitnodiging:

Ronde tafel op 18 oktober:
Effectiviteit én goedkeurende verklaring voor aanvraag maatwerkvoorziening
Bij deze ronde tafel staat het implementeren van effectieve processen én het borgen van de behaalde resultaten (met nadruk op de rechtmatigheid en toegang) bij de Wmo en Jeugdwet centraal. Aan de hand van een casus vanuit de gemeente Breda, presenteren we u een succesvol voorbeeld. Samen met een tiental gemeenten gaan we ervaringen en kennis uitwisselen.

De agenda ziet er als volgt uit:
14.00 uur: Ontvangst met koffie en thee
14.15 uur: Centrale kick-off, en korte introductie van

Engage Process: Hoe wij 82 gemeenten helpen processen beter bespreekbaar te maken, als basis voor effectiviteit en rechtmatigheid.
Keygroep: Hoe wij gemeenten ondersteunen bij managementvraagstukken in het sociaal domein, waaronder vraagstukken gericht op de rechtmatigheid en toegang in het sociaal domein.

14:30 Workshop 1: Een effectief proces voor de Wmo en Jeugdwet
Welk toegangsproces hanteert uw gemeente? Welke keuzes liggen hieraan ten grondslag? Is uw toegang in- of uitbesteed? Welke gevolgen heeft dit voor het proces? We nemen u mee in de verschillende mogelijkheden, voor- en nadelen en hoe het toegangsproces in te richten.

15:00 Workshop 2: Rechtmatigheid en goedkeurende verklaring voor de Wmo en Jeugdwet
In deze workshop wordt ingegaan op de rechtmatigheid in het sociaal domein. Aan de hand van een succesvol voorbeeld van de gemeente Breda, wordt u uitgedaagd uw rechtmatigheidsproces te schetsen, kritisch te reageren op het Bredase model en gezamenlijk te kijken naar verbetermogelijkheden.

15:30 Ronde Tafel – Ervaringen en discussie in kleine groepjes.

16:00 uur: Centrale terugkoppeling van de groepjes
16.30 uur: Borrel

De workshop vindt plaats bij vergaderlocatie Doorzicht, Meerleseweg 18, Chaam.
Deelname aan de ronde tafel is geheel gratis. U kunt zich aanmelden door een e-mail te sturen naar sales@engageprocess.com, doe dit voor 5 oktober. Uiteraard zijn uw collega’s ook welkom. Graag vernemen we wie u vergezeld. We hopen u bij de ronde tafel te mogen verwelkomen!

ook met uw team aan de slag? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.

 

More Posts

Deel dit:

 

 

Lees over ons product

Eenvoudiger & Effectiever Business Process Management

Probeer de snellere en effectievere manier om processen te ontwerpen, analyseren en delen. Start een gratis proef op de Engage Process Modeler.

Probeer gratis uit