<img src="https://secure.frog9alea.com/152419.png" alt="" style="display:none;">

Business Process Management: Blogs, Cases, Nieuws en meer

Engage Process December 2018 Release

Op 12 december ontvangen alle gebruikers een nieuwe versie van de Engage Process Suite/ Modeler met daarin weer veel nieuwe verbeteringen.

Procesontwerp functies (Engage Process Modeler)

Verschillende functies zijn verbeterd naar aanleiding van verzoeken van gebruikers. De verbeteringen zijn gemaakt in het ontwerpen van processen, Brainstorm en het gebruik van de RASCI-functies.

Eigen ontwerp van processen

De mogelijkheden voor het aanpassen van het procesontwerp (via de “Ontwerp” Tab) zijn verbeterd. De verbeteringen zijn:

 • De lijnen tussen processtappen kunnen aangepast worden. U kunt nu de kleur, de dikte en soort lijn aanpassen
 • In het Omschrijvingen veld en het Opmerkingen veld kunt u het lettertype en de kleur aanpassen
 • Nadat u een proces in “Ontwerp” heeft aangepast krijgt u nu eerst een Preview te zien wanneer u de weergave verandert, bijvoorbeeld in zwembanen. Uw aanpassingen zullen dus niet meer “ongewenst” verdwijnen.

RASCI, of andere methode?

Met de RASCI functie kunt u een matrix maken waarin de verschillende verantwoordelijkheden per processtap worden weergegeven. Met deze nieuwe release kunt de functie aanpassen om alternatieven als RACI-VS, VERI of CAIRO weer te geven. Bovendien kunt u deze gegevens via de “Layout” Tab onder de processtappen in het diagram weergeven wanneer u dit wilt.

Proces platform functies (Engage Process Suite)

In lijn met onze visie om procesmanagement toegankelijk te maken voor de hele organisatie, hebben wij verdere verbeteringen gemaakt in de Suite.

Verbeteringen in de Publisher

Het gemak van de Publisher is verder verhoogd:

 • De snelheid van de Publisher is verhoogd, vooral wanneer met veel processen en diagrammen gewerkt wordt
 • De Autorisatie kan nu per hele Map ingeregeld worden en niet alleen per individueel proces
 • Gebruikers van de Modeler die ook rechten voor de Publisher hebben kunnen nieuwe versies van een proces nu direct vanuit de Modeler publiceren zonder daarvoor apart in de Publisher in te loggen.

Verbeteringen in de Viewer

De Viewer is de “alleen-lezen” omgeving van ons platform waarmee dynamische kwaliteitshandboeken aan teams ter beschikking worden gesteld. De volgende verbeteringen zijn gemaakt in de Viewer:

 • Wanneer u de Viewer inricht zodat het Navigatiescherm niet zichtbaar is, u doet dat via de Publisher, dan zal de Viewer sneller opstarten. De gebruikers kunnen dan alleen via de structuur van de Overzichten navigeren.
 • De Viewer App laat Aantekeningen nu ook zien wanneer u dubbelklikt op een stap om daarmee alle detail te zien
 • Vanuit de platform-gedachte werken we aan een verdere integratie van alle onderdelen van de Suite. Zo kunt u nu in de Viewer vanuit een processtap direct naar de laatste versie van dit proces in de Modeler gaan. Uiteraard alleen als u daarvoor geautoriseerd bent!

Verbeteringen in Feedback

De Feedback functie van de Viewer ondersteunt het continu verbeteren in uw organisatie en de communicatie tussen verschillende afdelingen die aan hetzelfde proces werken. Feedback wordt onder andere gestuurd van de Viewer naar de Modeler.

In de nieuwe versie kunt u Feedback ordenen per Processtap. Hierdoor is het makkelijker om tijdens verbetersessies in te spelen op de Feedback die door gebruiker is ingebracht.

Verbeteringen in Tables (Settings)

In Tables maakt u de centrale lijsten voor de Suite zodat gebruik van de Suite op een uniforme wijze voor de hele organisatie plaatsvindt. De verbeteringen zijn:

 • U kunt “Datum” als een veld in de Tabel Types gebruiken
 • U kunt Tabellen importeren en exporteren. Zo kunt u bijvoorbeeld standaardtabellen voor risico’s of de AVG die elders gedefinieerd zijn importeren
 • De administrator van de Suite kan processen die per ongeluk verwijderd zijn terugvinden en herstellen

Nieuw: Dashboard voor Suite Enterprise gebruikers

Het aantal klanten voor ons grootste abonnement, welke onbeperkt gebruik aanbiedt, groeit gestaag. Speciaal voor deze klanten is een Dashboard ontwikkeld. Dit Dashboard geeft gebruiksinformatie per gebruiker en gebruiksgroep waardoor het gebruik van de Suite binnen deze grote organisaties beter te regelen is. Het Dashboard bevat:

 • Het aantal projecten, processen en publicaties
 • Een overzicht van de gebruikers en de frequenties in het gebruik van de verschillende platform onderdelen
 • Een telling van hoe vaak gepubliceerde processen geraadpleegd zijn

Wensen van gebruikers zijn belangrijk voor onze ontwikkelingen en verbeteringen. Graag ontvangen wij uw wensen via het knopje daarvoor in de “Help” tab.

Dit onderwerp bespreken met onze experts?
Plan een demo

More Posts

Deel dit:

 

 

Eenvoudiger & Effectiever Business Process Management

Probeer de snellere en effectievere manier om processen te ontwerpen, analyseren en delen. Start een gratis proef op de Engage Process Modeler.

Probeer gratis uit